CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

CS1: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. / Tel: 0944.97.2266

CS2: 99 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, hà Nội. / Tel: 0944.95.2266

CS3: Khu Nam Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. / Tel:0944.94.2266

Website: congtyminhphat.vn / minhphathanoi.com

Email: cophanminhphat@gmail.com

Lốp Xe Nâng, Cẩu, Xúc Lật

Lốp Xe Nâng, Cẩu, Xúc Lật

Lốp Xe Nâng, Cẩu, Xúc Lật - Đại lý chính hãng, giá tốt, phân phối toàn Miền Bắc. Minh Phát Hà Nội chuyên chung cấp các loại lốp xe nâng đặc - hơi, lốp xe cẩu, lốp công trình, lốp xe xúc lật, lu láng... Các hãng lốp chính: Drc Đà Nẵng, Casumina, Bridgestone, Deestone, BT, SRILANKA, Ấn Độ...

Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-33 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng...

Lốp công trình DRC 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 29.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 26.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 26.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm. Loại lốp này thường được...

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 26.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 23.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM

Lốp công trình DRC 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 21.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho...

Lốp công trình DRC 20.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 20.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 20.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 20.5-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 18.00-25/54L(L5S)/40pr/TL/PM

Lốp công trình DRC 18.00-25/54L(L5S)/40pr/TL/PM đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/54L(L5S)/40pr/TL/PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho...

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/40pr/TL/CR,PM

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/40pr/TL/CR,PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/40pr/TL/CR,PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 18.00-25/54C(E4)/40pr/TL/PM,CR

Lốp công trình DRC 18.00-25/54C(E4)/40pr/TL/PM,CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/54C(E4)/40pr/TL/PM,CR) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các...

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E3)/40pr/TL/CR,PM

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E3)/40pr/TL/CR,PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E3)/40pr/TL/CR,PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TL/CR,PM

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TL/CR,PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TL/CR,PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 17.5-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 17.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 17.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 17.5-25/53L(E3/L3)/20pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 17.5-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 16.00-25/53L(E3)/24pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 16.00-25/53L(E3)/24pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 16.00-25/53L(E3)/24pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 16.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 16.00-25/53L(E3)/32pr/TL/CR,PM

Lốp công trình DRC 16.00-25/53L(E3)/32pr/TL/CR,PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 16.00-25/53L(E3)/32pr/TL/CR,PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 16.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/28pr/TL/PM

Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/28pr/TL/PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/28pr/TL/PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/28pr/TL/PM

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/28pr/TL/PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/28pr/TL/PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm. Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 12-16.5/60L(L3)/10pr/TL

Lốp công trình DRC 12-16.5/60L(L3)/10pr/TL Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 12-16.5/60L(L3)/10pr/TL được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 12-16.5 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm. Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Hotline

error: Content is protected !!