CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI

CS1: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. / Tel: 0944.95.2266

CS2: Số 88/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội / Tel: 0944.97.2266

CS3: Số 80 Hoàng Ngân, Tp. Thái Nguyên / Tel: 0815.17.8866

Website: congtyminhphat.vn / minhphathanoi.com

Email: cophanminhphat@gmail.com

Lốp Ô tô

Lốp Ô tô

Minh Phát Hà Nội xin giới thiệu đến Quý khách Các loại lốp ô tô chính hãng đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường, lốp xe tải, lốp ô tô du lịch, lốp xe nâng, lốp xúc lật. Date 2018 - 2019 chính hãng

Lốp công trình DRC 20.5-25/53L(E3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 20.5-25/53L(E3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 20.5-25/53L(E3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 20.5-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E4-48)/32pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TT/CR (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 17.5-25/54L(L5S)/20pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 17.5-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E3/L3)/32pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E3/L3)/32pr/TT/CR,PM  (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-25/53L(E3/L3)/32pr/TT/CR,PM  (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 17.5-25/53L(E3/L3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 17.5-25/53L(E3/L3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 17.5-25/53L(E3/L3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 17.5-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/28pr/TT/PM (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/28pr/TT/PM (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/28pr/TT/PM (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/28pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/28pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/28pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/24pr/TT/PM (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/24pr/TT/PM (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/54C(E4)/24pr/TT/PM (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm. Loại lốp này thường được sử dụng cho các...

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/24pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/24pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/24pr/TT/CR,PM (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm)

Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 14.00-24/53L(E3)/16pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 14.00-24 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, có sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 21.00-33/57L(E3)/40pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 21.00-33/57L(E3)/40pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 21.00-33/57L(E3)/40pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 21.00-33 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 21.00-33/57L(E3)/32pr/TT/CR

Lốp công trình DRC 21.00-33/57L(E3)/32pr/TT/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 21.00-33/57L(E3)/32pr/TT/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 21.00-33 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/40pr/TL/CR,PM

Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/40pr/TL/CR,PM Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/40pr/TL/CR,PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-33 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng trên các vùng...

Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 18.00-33/54C(E4)/36pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 18.00-33 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng...

Lốp công trình DRC 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 29.5- 25/59L(E3)/34pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 29.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR (lốp, săm, yếm) Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/36pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 26.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng...

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3)/32pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 26.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm. Loại lốp này thường được...

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 26.5- 25/53L(E3/L3)/28pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 26.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR

Lốp công trình DRC 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 23.5- 25/53L(E3/L3)/24pr/TL/CR được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 23.5- 25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho các dòng xe chuyên dụng...

Lốp công trình DRC 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM

Lốp công trình DRC 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM đại lý giá bán tốt nhất miền Bắc Các thông số, ký hiệu trên Lốp công trình DRC 21.00-25/53L(E3)/40pr/TL/PM được in trên lốp, giải thích như sau: 1.Ký hiệu: 21.00-25 Thể hiện loại lốp tải chuyên dụng, không sử dụng săm yếm Loại lốp này thường được sử dụng cho...
error: Content is protected !!
Tư vấn 24/7
challenges-icon chat-active-icon